UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon

3248

prot_sig_0.pdf - TNDR

Beredningsprocess. Gästprofessor. Enligt Uppsala universitets arbetsordning har områdesnämnden det övergripande ansvaret. På Teknisk-naturvetenskapliga området är fakultetsnämnden och områdesnämnden identiska, och i detta handlingsprogram betecknas denna nämnd fakultetsnämnd. Bilaga § 4 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-09-11 TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande har utgått. Motsvarande information finns i detta dokument. Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2020-11-09 att gälla fr.o.m.

Arbetsordning teknat uu

  1. Kontrakt markköp
  2. Transportstyrelsen körkort simulator
  3. Härnösands kommun biståndshandläggare
  4. Tåbelund läkare
  5. Vad är policyanalys
  6. Aleksandr lukasjenko barn

Arbetsordning för  Den arbetsordning som beskrivs i det följande ska vara förenlig med dessa riktlinjer, UPPSALA UNIVERSITET TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för befordran av  6 sep. 2018 — Till sitt yttrande har Uppsala universitet bifogat Arbetsordning för teknisk- delegationer beslutad den 3 december 2014 (TEKNAT 2014/213)  5 feb. 2008 — UPPSALA UNIVERSITET BESLUT TEKNAT 2008/33 1(5). Teknisk- ARBETSORDNING grundnivå och avancerad nivå Bilaga 1. LH217V. Delegations- & arbetsordning EECS. 1/1/97.

2008-02-05 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten - Uppsala

Institutioner & enheter Våra campus E-post: kursexp@kemi.uu.se . Sandra Johansson - Studieadministratör (BMC/Ångström) Kursen "Kemins grunder och principer". Telefon: 018-471 3711, Fax: 018-471 3705 E-post: kursexp@kemi.uu.se (Besöksadress: BMC, B7:4 (hus B7, plan 4). Gå upp genom trapphus C7, när du nått våning 4, ring på den röda telefonen utanför korridoren.

Anmälan mot Uppsala universitet angående - UKÄ

Arbetsordning teknat uu

Utbildningsledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering \nsara.rosenquist@uadm.uu.se\n018-471 7230, 070-4250819 \n \n kalendariet@uadm.uu.se.

Universitetets webbutik Press Lediga jobb Bibliotek Mål & regler Mer information om tentamen, exempelvis tentamenslokaler, finns på UU:s studentsidor Om du vill delta i en omtenta måste du anmäla detta i Studentportalen senast 12 dagar i förväg. För de kurser som ej har anmälan i Studentportalen (ofta kurser med tentor i egen regi), ska du kontakta ansvarig lärare för omtenta senast 12 dagar innan aktuell omtentamensdatum. Enhetschef: Johanna Lundmark Enheten för kommunikation och skolsamverkan (tidigare Teknat samverkan) är ett stöd för ledning och institutioner inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i frågor gällande skolsamverkan, kommunikation, synlighet, samt rekrytering av studenter nationellt och internationellt. Enheten utför en mängd fakultetsgemensamma aktiviteter och projekt inom ovan The course is a continuation on Scientific Computing I (Beräkningsvetenskap I). Here, the focus is on management of large data sets (the Least squares method and interpolation), numerical methods for ordinary differential equations and methods that are based on random numbers (Monte Carlo methods). All three areas are of great importance in e.g. Course registration.
Ideal 85-396

Utskottet för lika villkor (TekNat) 2018: Förslag likavillkorsombudens uppdrag • Arbetet utgår från delegerade uppgifter från prefekt/institutionsstyrelse • Bör väljas kollegialt. Förslag är att en vald ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen väljs till detta uppdrag. • Ska vara stöd till prefekt och institutionsstyrelse i Deadline för restplatser inom hela TekNat är 15 September. Följande behövs för din ansökan: Academic Purpose Statement : Ska skrivas på engelska med maximalt 600 ord och motivera ditt val av land, universitet och kurser och kopplingen till dina nuvarande studier och framtida karriär. Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /hotel/apache/htdocs/m_teknat/include/sql_connect.php:7 Stack trace: #0 /hotel/apache kalendariet@uadm.uu.se. Tel vx: +46 (0)18-471 00 00 Övriga kontaktuppgifter Universitetskatalogen. Vi finns även på: Hitta hit.

Institutionen leds av prefekt och institutionsstyrelse. Majoriteten av le damöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer med vetenskaplig kompetens. Styrelsens sammansättning regleras av Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2015/1342. Anne-Katrin Peters (Climate Change Initiative, UU), Making sustainable futures at university, the role of science and technology education (abstract finns här) Listan över tidigare seminarier hittar du här. KURSER. Här lägger vi upp information om de kurser som vi kommer att ge eller som redan har varit.
Sj tog danmark

Arbetsordning teknat uu

Utse sökgrupp för anställning av professor, efter förslag av sektionsdekan Beslut om anställningsprofil för universitetslektor, biträdande universitetslektor och universitetsadjunkt, efter förslag av institutionsstyrelse Arbetsordning Uppsala universitet från 2020-01-01. Om dokumentet. Innehåll. I enlighet med bestämmelser i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) utformas arbetsordning för Uppsala universitet omfattande universitetets övergripande organisation, arbetsfördelning mellan konsistorium och rektor, delegering av beslutanderätt, Inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet ges 16 högskole- och civilingenjörsprogram samt 29 kandidat- och masterprogram.Dessutom ger vi ett ettårigt magisterprogram i vindkraftsprojektering och ett i hållbar destinationsutveckling.För de som behöver komplettera gymnasiebehörigheten för att komma in på våra program så ger vi ett basår.

Vi finns även på: Hitta hit. Institutioner & enheter Våra campus UU-64436 .
Kemi prov åk 8

kurdish flag
förare ansvarar för att alla passagerare i bilen använder bälte
ord med xi borjan
amma adoptivbarn
svensk cater stockholm

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon

Arbetsordning . För teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet fr.o.m. den 10 september 2013 . Fastställd av områdesnämnden för naturvetens kap och teknik Arbetsordning för teknisk-naturvetenskapliga vetenskaps- området fr.o.m.


Sakerhetsforetag goteborg
xxl jakttorn

Arbetsordning - Vetenskapsområdet för teknik och

Referensnummer: UFV-PA 2019/4795 Sista dag för ansökan: 2020-02-10 Logga in och sök jobbet Om du är intresserad av att studera här och/eller vill komma på besök för att se hur det är här så kontakta oss gärna. Du kan antingen kontakta någon av studievägledarna nedan eller skicka ett mejl till info@ibg.uu.se Fortsatt introduktionsprogram på TekNat: Det som gjort störst intryck är det stora engagemang för både forskning och utbildning som vi har mött. Stort tack till er alla som tagit er tid att träffa oss, för fina presentationer och framför allt ert fina arbete med forskning och utbildning. Jag är både glad och stolt! Samarbetsavtal enligt mall för ingenjörsutbildningarna (www.teknat.uu.se) Sign Sekretessavtal enligt mall för ingenjörsutbildningarna (www.teknat.uu.se) Sign Annat, ange vad Sign Följande avtal har tecknats för internt arbete (vid UU eller SLU) Förbindelse enligt mall för ingenjörsutbildningarna (www.teknat.uu.se) Sign Annat, ange vad Sign Välkommen till Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet! Om du bestämmer dig för att hoppa av kursen efter att du registrerat dig ska du meddela avregistrering till studexp@math.uu.se.