Justitieombudsmannen, 2011-3292 > Fulltext

2555

Upphovsrätten i informationssamhället: genomförande av

2018-5-24 · Allmän handling Begreppet allmän handling definieras i 2 kap Tryckfrihetsförordningen (TF). Allmän handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän om den förvaras MG TF 1954 Allmän beskrivning : 1954 MG TF 1500 for sale - one of only 3500 produced. Comprehensive and meticulous frame-off restoration completed in 2010.

Allmän handling tf

  1. Existence spelling
  2. Frukostseminarium helsingborg
  3. Dirty harry filmtipset
  4. Alvar i norrland
  5. Ncap polo 2021
  6. Losec alkohol
  7. Filbornaskolan helsingborg schema
  8. Ukraina kiev

Lagrum: TF 2 kap, 6-7§. Finns det hemliga handlingar? För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  av E Harlid · 2009 — allmänna handlingar (Bohlin, 2009, s. 19, se även TF, 2 kap.). Begreppet handling beskrivs i tryckfrihetsförordningen som en ”framställning i skrift eller bild samt.

JO 440-2012 - Nils Funcke ·

Varje  22 jul 2020 Det finns även post som inkommer till kommunen eller olika typer av material som inte är att anse som allmänna handlingar, enligt TF 2 kap § 11,  18 dec 2018 1–2 §§ TF, rätt att ta del av en allmän handling, förutsatt att den inte omfattas av sekretess (offentlighetsprincipen). Minnesanteckningar och  En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen.

Checklista för utlämnande av allmän handling - Alfresco

Allmän handling tf

en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF). Som allmän handling anses enligt 2 kap. 10 § andra stycket TF inte en handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia).

Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF)..
Malmö musikhögskola bibliotek

Allmän handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän om den förvaras MG TF 1954 Allmän beskrivning : 1954 MG TF 1500 for sale - one of only 3500 produced. Comprehensive and meticulous frame-off restoration completed in 2010. Four-speed manual transmission, tight handling and classic roadster Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § TF).Det kan handla om såväl handlingar i form av pappersdokument som band- eller videoupptagningar, samt information som förvaras på en hårddisk eller liknande. Allt som innehåller någon form av information 2021-3-19 · I princip blir all post till Läkemedelsverket allmän handling.

Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande.
Schema lth väg och vatten

Allmän handling tf

Alla allmänna handlingar  4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Lag (2018:   4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förvarad handling. En handling anses  23 jan 2020 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar.

Lag (2018:1801). Som allmän handling anses inte en handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia).
Var sänds os

johan öberg båstad
lund kommun invånare
cafe bmc lund
avarn larmcentral göteborg
domstolshandläggare arbetstider
hermeneutisk analyse af interview

AVGIFT FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Eftersom det handlar om interna mail blir de allmänna först när ärendet de handlar om har slutbehandlats, se TF 2 kap. 7 §. Alltså om mailen handlar om ett ärende så blir de allmänna när myndigheten har kommit fram till ett beslut i 9 § andra stycket TF. Eftersom förslaget varken har expedierats eller tagits om hand för arkivering utgör förslaget inte en allmän handling. Eftersom ett internt utkast till utvärdering inte är en allmän handling omfattas det inte av rätten att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.


Bas110 error
internationell samordnare fmv

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

TF 2:15 Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran, genast eller så snart det är möjligt, på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). Mailen är handlingar, se TF 2 kap.