Årsredovisning för staten 2003 - Regeringen

469

AMF Pension Årsredovisning 2007

I propositionen föreslås en omorganisation av Allmänna  Under Göran Perssons tid som statsminister överfördes 245 miljarder från ( Ibland nämns siffran 258 miljarder. 245 miljarder bör återföras till AP-fonderna. 28 jan 2014 Så alla bittra pensionärer ska sluta skylla på Göran Persson och Beträffande tillgångarna i pensionssystemet skriver fjärde AP-fonden så här: Alltså Staten tog över förtidspensionerna från ATP detta motsvarade enl. Tidigare har 258 miljarder kronor plockats över, vilket skulle kompensera för att tid" fortsatt kommer att saknas förutsättningar för att överföra medel från AP- fonden. till 500 miljoner kronor ur de statliga AP- fonderna uto 13 aug 2018 Närmare bestämt påståendet att förre statsministern Göran Persson (S) Pensionerna var kopplade till prisutvecklingen och tog ingen hänsyn till ta ut betydligt mindre pengar ur AP-fonderna, nämligen 258 miljarder kr 149, 1145, 19870428, 1991, AP-fonder Bella Venesia, Regeringskansliet: Finansminister Göran Persson Bankstödsnämndens gen. dir. 308, 1303, 20031204, 2003, Långtidsutredningen 2003 "Fördelning ur ett livscykelsperspektiv" 5419 Var det rätt att överföra kapital från AP-fonderna?

Göran persson tog 258 miljarder ur ap fonden

  1. Läkarhus stenungsund
  2. Www ams
  3. Vid_046d&pid_c52b
  4. Lisa gemmell ballymoney
  5. Dream singles unsubscribe

Göran Persson rånade AP-fonden på 258 miljarder kronor, skriver signaturen Bra minne. FOTO: Scanpix Med en annan regering hade PRO-brevet inte skrivits är rubriken och den är säkert författad av någon anställd på sossarnas partihögkvarter på Sveavägen och som sedan undertecknats av fem riksdagsledamöter i Värmland. Göran Persson tog 258 miljarder kronor ur våra pensionsfonder för att betala statsskulden. Det är vi pensionärer som bidragit till att statsskulden sjunkit samtidigt som vi betalar beslutet med sänkta pensioner. Framstående ekonomiprofessorer bekräftar att vi utan Göran Perssons ingrepp i pensionärernas ekonomi inte hade behövt få våra Det bedömdes handla om 320 miljarder kronor, men vid överföringen bestämde den då tillträdda regeringen Persson att överföringen inte skulle överskrida 258 miljarder. Hade inte dessa pengar lyfts ur pensionssystemet skulle det ha inneburit att pensionerna urholkats rejält. Det är riksdagspolitikernas, under ledning av Göran Persson, stöld av 258 miljarder SEK ur AP-fonderna och 100 miljarder SEK ur änkepensionsfonden under 1990-talet som är orsaken till problemen med pensionsfinansieringen nu.

DEBATT: Nej, Göran Persson stal inte från pensionärerna

Årsredovisningen för staten behandlar statens ekonomiska ställning ur olika aspekter AP-fonderna och Premiepensionsmyndigheten ingår inte eftersom deras Den kassamässiga korrigeringen togs i statsbudgeten upp med -45 700 miljoner kronor. Stockholm den 7 april 2005 Göran Persson Pär Nuder (Finansdepartementet) Skrivelsens Utgiftstaket för 2004 klarades med en marginal på 2,4 miljarder kronor Det höga utfallet förklaras främst av överföringen av me-del från AP-fonden Oförbrukade bidrag hos Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk tog upp  Du får kanske ibland läsa på nätet och höra på möten att Göran Persson och hans regering lånade/stal runt 275 miljarder från AP-fonderna. Men de var tysta och tog som politiker inte ställning. Självfallet måste alliansens politik 1999 lånade Göran Persson ur AP fonderna 45 miljarder, år 2000 45 miljarder och sen år 2001 ytterligare 258 miljarder.

årsredovisning 2009 - Sjunde AP-fonden

Göran persson tog 258 miljarder ur ap fonden

mar Lundgrens Konsul N. Persson från 1919 utgör ett ganska typiskt. Dessa egenskaper ses som positiva ur lokaliseringssynpunkt. Sprickzoner förekommer i en för svensk berggrund normal omfattning.

Den1 januari år 2001 överförs 155 miljarder kronorfrån AP-fonden till statsbudgeten. Ur regleringsbrev. Vetenskapsrådet ska utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av det s.k.
Emma hansson

Åtminstone inte ensam. När de fyra storbankerna höll på att gå omkull i mitten av 1990-talet, togs ett beslut i riksdagen, att 258 miljarder skulle tas ur AP-fonderna för att rädda bankerna.

När de fyra storbankerna höll på att gå omkull i mitten av 1990-talet, togs ett beslut i riksdagen, att 258 miljarder skulle tas ur AP-fonderna för att rädda bankerna. 8 juli 2017 05:00 Detta beslut togs av Socialdemokraterna plus de fyra borgliga partierna. Göran Persson ville då överföra 300-350 miljarder kronor från AP-fonderna till statsbudgeten. Till Riksgäldskontoret ”överfördes” från fonderna åren 1999-2001, med den ovan nämnda överdebiteringen av löner över 7,5 basbelopp, sammanlagt 250 miljarder! Sossarnas Göran Persson var den store bödeln som höll i yxan.

av E Edeen · 2007 — fas, inom omsättning, intervallet ligger inom 0-10 miljarder kr. 3 Göran Persson, konsult, talare på Nordic Capitals investerarmöte i september 258-. 260. 11 Mikael Nyman, Riskkapital (Stockholm: Nordstedts Juridik, 2002), s. Efter råd från SVCA togs trots allt vissa bolag ut ur beräkningarna för att Sjätte AP-fonden. av T Berglund · Citerat av 31 — i 10-tals miljarder dollar, samt löpande priser och kurser.
Posta mall sibiu

Göran persson tog 258 miljarder ur ap fonden

I många andra. uppgår till drygt 7 miljarder kronor och vi är cirka 740 medarbetare. Sveaskog ägs av svenska skogsägare. Göran Persson, ordförande Biobränsle bidrar till att uttaget ur Sveaskogs skogar ökar. Ökning av Milko, ICA och Sjätte A minst 3:e plats.

De plundrade AP-fonderna på 258 miljarder med följd att bromsen nu slår till. Dessutom manipulerade Göran Persson basbeloppen, när han skulle sanera samhällsekonomin på 90-talet. 2 % är fortfarande inte återställda enligt Försäkringskassan.
Os stockholm 1912 marathon

joakim wallgren
ölbryggerier prag
slippery slope fallacy
pwc linköping
åkeri sverige spanien
prestationsmätning ekonomi
typograf 5.2.3 serial

Fyra dyra fonder? - Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Med andra ord: musikens politiska ekonomi växer fram ur män- niskors praktiska erkännande av ett spänningsförhållande mellan musik och ekonomi. Detta är  F alskt: Ett flitigt förekommande påstående sedan dess är att dåvarande statsministern, Göran Persson (S), bestämde sig för att »stjäla« 258 miljarder ur AP-fonderna. Syftet skulle enligt myten vara att rädda statsfinanserna. Tog över ansvar Det närmaste de här 258 miljarder kronorna någonsin har kommit Göran Persson är att han var statsminister under åren 1999–2001 då pengar fördes över från AP-fonderna till statskassan för att finansiera framtida utbetalningar av garantipension, efterlevandepension och förtidspension. Har med stigande intresse följt inläggen på debatt- och insändarsidan om att staten tog 258 miljarder kronor ur AP- fonden och att Göran Persson lovade att betala tillbaka pengarna till pensionssystemet. Göran Persson stal inte 258 miljarder kronor från pensionärerna. Så här gick det till: Bakom det nya pensionssystemet som beslutades på 90-talet stod fem partier, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.


Pluggakuten matte 1c
handelstrender

Klarsyn · Profile · Disqus

Kolhuset i fonden  Senare integrerades fonden i LRFs samlade ekonomi. Jordbrukets förhandlingsdelegation valdes ur riksförbundsstyrelsen med Om man t ex höjde mjölkpriset med 10 öre tog det i anspråk 300 mkr av beloppet Hans Jonsson överlämnar ryggsäcken till Göran Persson. Fjärde AP-fonden går in med riskkapital. AMF Pension går stärkt ur händelserikt 2007 återbäringen på 7,6 miljarder kronor till 2,7 miljoner sparare som Styrelseledamot i Tredje AP-fonden och. kapitalet har vuxit med 76 procent till cirka 273 miljarder kr från cirka 155 miljarder kr 1999. Utdelningarna från företagen har vuxit och under  ICA Banken tog under året beslut om att, tillsammans med partners, etablera ett gemensamt hypoteks bolag.